D2 RAK TRANSPORT AB VISSELBLÅSARFUNKTION

Hos oss på D2 RAK TRANSPORT AB anser vi att olämpligt beteende, oegentligheter eller liknande inte hör hemma.
Ditt formulär hanteras med utgångspunkt från gällande lagstiftning där vi gör en inledande bedömning om din rapport är lämplig att hantera inom ramarna för visselblåsarfunktionen.
Du förblir anonym om du inte själv frivilligt uppger dina kontaktuppgifter i formuläret

Besöksadress

D2 RAK Transport AB
Transportgatan 35
422 46 Hisings Backa

Boka transport

Låt oss på D2RAK Transport sköta era transporter!